Статьи

Оформление ЭЦП

 

ЗАЯВНИК – ЮРИДИЧНА ОСОБА

Встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими документами: Статутом юридичної особи або Положенням про неї – оригіналом або нотаріально засвідченою копією (тільки для пред`явлення, копії не потрібні).

Документи, необхідні для реєстрації:

– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП- в одному примірнику;

– оригінал установчого документа юридичної особиабо його нотаріально засвідчену копія (виключно для ознайомлення);

– копія свідоцтва про державну реєстраціюзасвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника;

– копії документів про призначення на посадикожного з підписувачів – представників заявника (керівника – протокол засідання про призначення, якщо інше не передбачено установчими документами, та наказ про вступ на посаду, головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи-заявника;

– копії паспортів(сторінки з фото і наступні після них та з адресою місця реєстрації) кожного з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера) засвідчені підписами їх власників;

– копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерівкожному з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників;

– картки реєстрації електронних заявок на посилені сертифікати ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані за допомогою ПЗ «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» в електронному (.PCK) та паперовому вигляді(заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами, засвідчені печаткою заявника);

– Доручення* і паспорт довіреної особи(для встановлення особи та повноважень представника заявника) – лише в разі обслуговування за дорученням;

– Акт наданих послуг підписаний керівником та засвідчений печаткою юридичної особи – заявника.

* Доручення засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника.

– копія свідоцтва платника ПДВ (якщо заявник є платником ПДВ).

ЗАЯВНИК – ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВО), ЮРИДИЧНА ОСОБА

Встановлення відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи здійснюється за установчими документами: Положенням про нього – оригіналом або нотаріально завіреною копією (тільки для пред`явлення, копії не потрібні).

Документи, необхідні для реєстрації:

– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП- в одному примірнику;

– оригінал установчого документа (положення) відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особиабо його нотаріально засвідчену копію (виключно для ознайомлення);

– копія довідки з управління статистики про внесення відомостей про відокремлений підрозділ (філію, представництво) юридичної особи до ЄДРПОУзасвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

– копії документів про призначення на посадикожного з підписувачів – представників відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи (керівника – довіреність, видана виконавчим органом юридичної особи, якщо інше не передбачено установчими документами, головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи;

– копії паспортів(сторінки з фото і наступні після них та з адресою місця реєстрації) кожного з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера) засвідчені підписами їх власників;

– копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників;

– картки реєстрації електронних заявок на посилені сертифікати ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані за допомогою ПЗ «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» в електронному (.PCK) та паперовому вигляді(заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами, засвідчені печаткою заявника);

– Доручення* і паспорт довіреної особи(для встановлення особи та повноважень представника заявника) – лише в разі обслуговування за дорученням;

– Акт наданих послуг підписаний керівником та засвідчений печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи.

* Доручення засвідчується підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи.

– копія свідоцтва платника ПДВ (якщо заявник є платником ПДВ).

ЗАЯВНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ (ФОП)     

 Встановлення фізичної особи – підприємця здійснюється за свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально засвідченою копією, та паспортом.

Документи, необхідні для реєстрації:

– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП- в одному примірнику;

– копія свідоцтва про державну реєстрацію засвідчена підписом та печаткою заявника (лише у випадках, коли у ФОП є печатка);

– копія паспорта(сторінки з фото і наступні після них та з адресою місця реєстрації), засвідчена підписом власника;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номерапідписувачу, засвідчена підписом власника;

– картки реєстрації електронних заявок на посилені сертифікати підписувачів ЕЦП, згенеровані за допомогою ПЗ «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» в електронному (.PCK) та паперовому вигляді(заповнені, перевірені, підписані ФОП та засвідчені його печаткою , якщо у ФОП є печатка).

– Доручення* і паспорт довіреної особи(для встановлення особи та повноважень представника заявника) – тільки у разі обслуговування за дорученням.

– Акт наданих послуг підписаний ФОП та засвідчений його печаткою (якщо у ФОП є печатка).

* Якщо у ФОП є печатка – доручення засвідчується його підписом та печаткою.

Якщо у ФОП немає печатки – довіреність повинна бути засвідчена нотаріусом.

– копія свідоцтва платника ПДВ (якщо заявник є платником ПДВ).

 ЗАЯВНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА    

становлення фізичної особи заявника здійснюється за паспортом.

Документи, необхідні для реєстрації:

– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП- в одному примірнику;

– копія паспорта(сторінки з фото і наступні після них та з адресою місця реєстрації), засвідчені підписом фізичної особи – заявника;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номерапідписувачу, засвідчені підписом фізичної особи – заявника;

– картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП, згенерована за допомогою ПЗ «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС» в електронному (.PCK) та паперовому вигляді(заповнена, перевірена та підписана підписувачем).

– нотаріально засвідчена довіреність і паспорт довіреної особи (для встановлення особи та її повноважень) – лише в разі обслуговування за довіреністю.

– Акт наданих послуг підписаний фізичною особою – заявником.

http://ukrcc.com/ua/package-documents-2

Что такое ENUM?

ENUM (“Telephone Number Mapping” или иногда “Electronic Numbering”) является в первую очередь службой на основе разделенной базы данных (DNS) , является, однако, одновременно протоколом IETF и позволяет слить воедино телефонные номера с интернетом.
В общественной телефонной сети (PSTN) для адресации участников и маршрутизации используется только телефонный номер в формате, рекомендованном ITU-T E.164 (код страны + ONKZ + участник или VNB + ONKZ + участник). В интернете используются вместо этого IP-адреса. Связь легко запоминающихся имен (доменов) и их IP-адресов в интернете является задачей DNS. ENUM позволяет связать телефонный номер (обычной или мобильной сети) с многими службами, будь то SIP-адрес, Е-мэйл-адрес или интернет-страница, и назначить приоритеты этих служб. При этом телефонный номер регистрируется на центральном ENUM-сервере и вносится в DNS-сервер как собственный домен. ENUM-домен находится в корне DNS-дерева домена высшего уровня “arpa“ и за ним следует домен второго уровня “e164”. Телефонный номер (включая код страны) записывается затем в обратном порядке, где каждая цифра разделяется точкой и образует при этом собственный поддомен. Так как телефонные номера во всем мире однозначны, то мы получаем для каждого номера однозначный ENUM-домен в DNS.

Пример:
Телефонный номер: +49 (24 21) 29 94 17
ENUM– домен: 7.1.4.9.9.2.1.2.4.2.9.4.e164.arpa (FQDN)

Целью ENUM является попытка связать различные адреса, номера и URL’s с единственным телефонным номером. Таким образом, можно было бы связать с единственным ENUM-номером следующую информацию: домашний телефон, рабочий телефон, номер факса, номер мобильного телефона, рабочие и личные адреса электронной почты, адреса для видеоконференции, собственную интернет-страницу и все остальные возможные адреса для коммуникации. В зависимости от используемого приложения (например, программы отсылки электронной почты), находится связанный с ENUM-номером необходимый адрес. Таким образом, пользователю требуется знать всего лишь телефонный номер. ENUM может использоваться, например, для перенаправления звонков, если речь идет о телефонном звонке.

http://voipreview.ru/enum/

 Cloud Computing (облачные вычисления) как способ легализации программного обеспечения. (Чанышев Р.И.)

 

Стихийная компьютеризация, явочным порядком произошедшая в нашей стране за прошедшее десятилетие привела к тому, что рано или поздно каждое юридическое или физическое лицо, неизбежно столкнется с трудностями, вызванными использованием нелегальных версий программного обеспечения.[1] Основным препятствием на пути легализации всего используемого программного обеспечения (далее – ПО) является высокая стоимость приобретения легального ПО. Каковыми могут быть способы и методы решения этой проблемы?

Успешное развитие глобальных сетей постоянно порождает новые концепции использования их инфраструктуры для более полного удовлетворения растущих запросов корпоративных и индивидуальных пользователей. В последнее время все чаще можно услышать о сравнительно новой сетевой концепции «cloud computing» («облачные вычисления»).[2] Согласно этой концепции основная часть информации корпоративных и индивидуальных пользователей должна постоянно храниться на серверах в сети Internet. При обращении пользователя к этой информации часть ее, необходимая для работы, передается по сети на компьютер пользователя. Произведенные изменения и результаты работы сохраняются на сервере в Internet, на компьютере пользователя информация не сохраняется. По сути, «облачные вычисления» являются одним из вариантов давно известной технологии «клиент-сервер». Отличием «облачных вычислений» является то, что как клиент так и сервер в этом случае могут находится в любом месте на Земле, где есть подключение к Интернет.

Основной декларируемой идеей «облачных вычислений» является упрощение доступа к вычислительным ресурсам и программному обеспечению для каждого человека, работающего с компьютером. При использовании «облачных вычислений» каждый пользователь имеет возможность получить (и оплатить) только те услуги, которые ему действительно необходимы (pay-as-you-go). Услуги «облачных вычислений» оплачиваются по тому же принципу, по которому оплачиваются услуги мобильной телефонной связи, поставщиков электроэнергии или горячей и холодной воды – сколько услуг фактически получил, столько и оплатил.

В частности, пользователь оплачивает только фактическое время работы используемого им ПО (например – текстового или графического редактора). Нет необходимости приобретать само ПО, нет необходимости устанавливать его на свой компьютер, нет у пользователя и расходов на техническую поддержку этого ПО.

Основными отличительными чертами «облачных вычислений» являются:

1) Доступность услуги с любого компьютера, подключенного к Интернет;

2) Экономичность использования услуги;

3) Отсутствие необходимости в установке и настройке ПО;

4) Независимость от аппаратного обеспечения (приложения выполняются на сервере, компьютер пользователя обеспечивает только работу с Интернет и ввод/вывод данных);

5) Полная легальность всего используемого ПО (прекращение оплаты услуги означает немедленное прекращение предоставление сервиса);

6) Упрощение процедуры контроля за используемым на предприятии или в организации ПО (упрощение администрирование системы).

Следует отметить, что в настоящее время существует тенденция к предоставлению полностью бесплатных услуг «облачных вычислений» для физических лиц. Таковыми услугами, например, являются сервисы «Microsoft Office Live Workspace»[3] от Microsoft и «Google Apps»[4] (только базовый пакет) от Google. К подобным услугам можно отнести и уже давно существующие сервисы веб-почты, «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Облачные вычисления» предусматривают использование нескольких основополагающих сервисов:

а) Software as a service (SaaS) – «Программное обеспечение как услуга», или Software on Demand (SoD) – «Программное обеспечение по требованию» – предоставление доступа к программам на сервере приложений через обычный веб-браузер. Наиболее наглядным примером SaaS являются вышеупомянутые сервисы Microsoft Office Live Workspace и Google Apps. Используя эти сервисы бесплатно – можно создавать и редактировать текстовые и табличные документы, создавать презентации, использовать сетевые хранилища информации (SkyDrive в Microsoft Live).

Стоимость использования профессионального пакета Google Apps составляет 40 евро за каждого пользователя в год.

б) Platform as a Service (PaaS) – «Платформа как сервис» – сервис, ориентированный, в основном, на разработчиков ПО. Клиентам этого сервиса предоставляется виртуальный компьютер с выбранной пользователем операционной системой (из числа свободно распространяемых) и интегрированной средой разработки и выполнения программ. В качестве примеров PaaS можно привести сервисы «Google App Engine»[5] и «Force.com».[6]

в) Infrastructure as a Service (IaaS) – «Инфраструктура как сервис», предоставление виртуальной компьютерной инфраструктуры.

Использование этой услуги позволяет организации не тратить средства на приобретения серверов, ПО, на доступ к ресурсам центров обработки данных, на сетевое оборудование и на оплату услуг специалистов по эксплуатации всех этих систем. В качестве примера можно привести сервис Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).[7]

Разновидностью IaaS является сервис Data Storage as a Service (dSaaS) – сервис хранения данных. В качестве примера можно привести сервис Simple Storage Service (S3) [8] компании Amazon LLC.

По прогнозу Gartner, к 2012 году до 80% компаний из списка Fortune 1000 будут платить за SaaS, а 30% – за IaaS сервисы.[9]

Основной задачей, таким образом, является задача выбора между использованием обычных методов работы (покупка оборудования и ПО, оплата услуг специалистов) и использованием платных услуг «облачных вычислений».

С экономической точки зрения к услугам SaaS следует прибегать тогда, когда покупка услуги обойдется дешевле стоимости того же программного пакета, разделенного на предполагаемый срок его эксплуатации. Например, при стоимости одной клиентской лицензии MS Office в $340 и сроке его предполагаемого использования в 10 лет [10] стоимость услуги SaaS не должна превышать $34 на одного клиента в год. Не трудно заметить, что стоимость упомянутой выше услуги Google Apps превышает эту цифру. Другое дело, если ПО, особенно дорогое (например – Adobe Photoshop) используется не постоянно, а время от времени. Кроме того, для периодической работы некоторых программ (например – для обработки трехмерного видео) требуется очень высокая производительность компьютеров, получить которую за разумные деньги можно только при использовании сервисов IaaS.

Использование же услуги dSaaS (от $50 в год за терабайт), напротив, оправданно изначально, так как стоимость самих данных (и стоимость организации мероприятий по сохранению этих данных) во много раз превышает стоимость носителя информации.

Системы «Cloud Computing» защищены гораздо лучше, чем обычные компьютерные системы. Тем не менее, по результатом проведенного по заказу Microsoft опроса, в котором приняли участие 200 влиятельных бизнесменов, 200 известных ИТ специалистов и 700 обычных граждан США выяснилось, что более 90% опрошенных беспокоятся о безопасности, ограничении доступа и обеспечении конфиденциальности данных, хранящихся в «облаках». По мнению большинства респондентов всех групп, правительство США должно выработать законы и правила для «Cloud Computing».[11] В любом случае, организация, заинтересованная в безопасности своих данных, должна юридически оформить соглашение о предоставляемых услугах с поставщиком «облачных» решений.

Конечно, по соображениям безопасности далеко не все организации и компании могут использовать сервисы «облачных вычислений». Практически исключена практика использования «облачных вычислений» банками, научно-исследовательскими учреждениями, военными, для всех работ, связанных с различными уровнями секретности. Это связано с тем, что сервера, обслуживающие «облачные вычисления», могут быть расположены на территории недружественных стран или в тех странах, где сильно лобби конкурирующих предприятий. Кроме того, после принятия в Украине Закона «О защите персональных данных»,[12] возможно, возникнет юридический казус, вследствие которого системы управления взаимодействием с клиентами (CRM-системы), используемые крупными торговыми сетями, не должны будут размещаться на серверах «облачных вычислений».

Обычным пользователям, использующим все разновидности сервисов «облачных вычислений» (включая такие популярные сервисы как «Вконтакте» и «Одноклассники»), тоже следует помнить о том, что любая информация, переданная ими «в Интернет», может быть консолидирована, накоплена и сохранена на долгие годы, как спецслужбами, так и злоумышленниками.

Вывод: «Облачные вычисления» могут стать экономически эффективным инструментом легализации ПО для предприятий и организаций, обладающих устойчивым и высокоскоростным подключением к сети Интернет, при условии взаимной договоренности с поставщиками «облачных вычислений» об установлении приемлемой для обеих сторон цен на предоставляемые услуги.

Литература:

 1. Adobe об’єднує зусилля з МВС України у попередженні комп’ютерного піратства: www.epravda.com.ua/press/492cfb8daf900/
 2. Cloud Computing: www.opengroup.org/cloudcomputing
 3. Windows Live: home.live.com
 4. Службы Google: www.google.com/apps/intl/ru/business/details.html
 5. Google App Engine: appspot.com
 6. Force.com: The leading cloud platform for business apps: www.salesforce.com/platform
 7. Amazon Elastic Compute Cloud: aws.amazon.com/ec2
 8. Amazon Simple Storage Service: aws.amazon.com/s3/
 9. Gartner: технология Cloud Computing получит такое же решающее значение, как и электронный бизнес, Gartner, 26.06.08
 10. Сроки поддержки продуктов Майкрософт: support.microsoft.com/lifecycle
 11. Microsoft Urges Government and Industry to Work Together to Build Confidence in the Cloud: www.microsoft.com/presspass/press/2010/jan10/1-20brookingspr.mspx
 12. Проект Закону про захист персональних даних: gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32124

 

Залишити коментар